Hash generátor HTML barvy HTML entity Informace o doméně IP kalkulátor Kontakt Kódy států Kozí liga Uživatelská sekce Účetnictví domácnosti➚ Validace rodného čísla

HTML entity

✎ 2. prosince 2014 23:24  (před 15 dny a 8 hodinami)

HTML entity | martik.cz


Protože některé HTML znaky nelze zapsat běžným způsobem do HTML kódu stránky, existuje vyjádření znaku, kterému se říká entita. Pro každý znak existuje entita, což zmanená, že entitou můžeme vyjádřit libolný znak v HTML. Viditelnost jednotlivých znaků (entit) nezáleží na kódování stránky, ale na jazykových podporách nainstalovaných v operačním systému. Nepojmenovanou entitu vyjádříme zápisem: � kde 0 je celé číslo. Ke každé nepojmenované entitě existuje i hexadecimální zápis ve tvaru: \0 kde 0 je hexadecimální číslo entity. Kromě nepojmenovaných entit existují ještě pojmenované entity, které se (kvůli snažší orientaci v entitách) vyjadřují textovým zápisem. Nepojmenovaná entita znaku se zapíše ve formě: &text; kde text je popisný název entity. Pojmenovaných entit je výrazně méně. Jsou podmnožinou entit nepojmenovaných a je to seznam nejpoužívanějších znaků. V následujích tabulkách je uveden seznam pojmenovaných a nepojmenovaných entit:


1. Pojmenované entity (253 znaků)

EntitaZápis
Číselný zápis
Hexadecimální zápis
UTF-8 (Hex)
Popis česky
Popis anglicky
ÁÁÁ\00C1C3 81latin capital letter A with acute
ááá\00E1C3 A1latin small letter a with acute
ÂÂÂ\00C2C3 82latin capital letter A with circumflex
âââ\00E2C3 A2latin small letter a with circumflex
´´´\00B4C2 B4dlouhé áacute accent = spacing acute
ÆÆÆ\00C6C3 86latin capital letter AE = latin capital ligature AE
æææ\00E6C3 A6latin small letter ae = latin small ligature ae
ÀÀÀ\00C0C3 80latin capital letter A with grave = latin capital letter A grave
ààà\00E0C3 A0latin small letter a with grave = latin small letter a grave
ℵℵ\2135E2 84 B5alef symbol = first transfinite cardinal
ΑΑΑ\0391CE 91velká řecká Alfagreek capital letter alpha
ααα\03B1CE B1malá řecká Alfagreek small letter alpha
&&&\002626etampersand
∧∧\2227E2 88 A7logical and = wedge
∠∠\2220E2 88 A0angle
'''\002727apostrofapostrophe = APL quote
ÅÅÅ\00C5C3 85latin capital letter A with ring above = latin capital letter A ring
ååå\00E5C3 A5latin small letter a with ring above = latin small letter a ring
≈≈\2248E2 89 88anglické téměř rovnoalmost equal to = asymptotic to
ÃÃÃ\00C3C3 83latin capital letter A with tilde
ããã\00E3C3 A3latin small letter a with tilde
ÄÄÄ\00C4C3 84latin capital letter A with diaeresis
äää\00E4C3 A4latin small letter a with diaeresis
„„\201EE2 80 9Elevé dolní uvozovkydouble low-9 quotation mark
ΒΒΒ\0392CE 92velká řecká Betagreek capital letter beta
βββ\03B2CE B2malá řecká Betagreek small letter beta
¦¦¦\00A6C2 A6přerušený proužekbroken bar = broken vertical bar
••\2022E2 80 A2puntíkbullet = black small circle
∩∩\2229E2 88 A9průnikintersection = cap
ÇÇÇ\00C7C3 87latin capital letter C with cedilla
ççç\00E7C3 A7latin small letter c with cedilla
¸¸¸\00B8C2 B8cedilla = spacing cedilla
¢¢¢\00A2C2 A2centcent sign
ˆˆˆ\02C6CB 86programátorská mocninamodifier letter circumflex accent
♣♣\2663E2 99 A3křížeblack club suit = shamrock
≅≅\2245E2 89 85approximately equal to
©©©\00A9C2 A9copyrightcopyright sign
↵↵\21B5E2 86 B5downwards arrow with corner leftwards = carriage return
∪∪\222AE2 88 AAunion = cup
¤¤¤\00A4C2 A4znak měnycurrency sign
††\2020E2 80 A0křížekdagger
‡‡\2021E2 80 A1dvojkřížekdouble dagger
↓↓\2193E2 86 93šipka dolůdownwards arrow
⇓⇓\21D3E2 87 93downwards double arrow
°°°\00B0C2 B0stupeňdegree sign
ΔΔΔ\0394CE 94velká řecká Deltagreek capital letter delta
δδδ\03B4CE B4malá řecká Deltagreek small letter delta
♦♦\2666E2 99 A6kárablack diamond suit
÷÷÷\00F7C3 B7dělenodivision sign
ÉÉÉ\00C9C3 89latin capital letter E with acute
ééé\00E9C3 A9latin small letter e with acute
ÊÊÊ\00CAC3 8Alatin capital letter E with circumflex
êêê\00EAC3 AAlatin small letter e with circumflex
ÈÈÈ\00C8C3 88latin capital letter E with grave
èèè\00E8C3 A8latin small letter e with grave
∅∅\2205E2 88 85empty set = null set
  \2003E2 80 83em space
  \2002E2 80 82en space
ΕΕΕ\0395CE 95velké řecké Epsilongreek capital letter epsilon
εεε\03B5CE B5malé řecké Epsilongreek small letter epsilon
≡≡\2261E2 89 A1identitaidentical to
ΗΗΗ\0397CE 97velká řecká Étagreek capital letter eta
ηηη\03B7CE B7malá řecká Étagreek small letter eta
ÐÐÐ\00D0C3 90latin capital letter ETH
ððð\00F0C3 B0latin small letter eth
ËËË\00CBC3 8Blatin capital letter E with diaeresis
ëëë\00EBC3 ABlatin small letter e with diaeresis
€€\20ACE2 82 ACeuroeuro sign
∃∃\2203E2 88 83there exists
ƒƒƒ\0192C6 92italské eflatin small letter f with hook = function = florin
∀∀\2200E2 88 80for all
½½½\00BDC2 BDpolovinavulgar fraction one half = fraction one half
¼¼¼\00BCC2 BCčtvrtinavulgar fraction one quarter = fraction one quarter
¾¾¾\00BEC2 BEtři čtvrtinyvulgar fraction three quarters = fraction three quarters
⁄⁄\2044E2 81 84šikmé lomítkofraction slash
ΓΓΓ\0393CE 93velká řecká Gammagreek capital letter gamma
γγγ\03B3CE B3malá řecká Gammagreek small letter gamma
≥≥\2265E2 89 A5větší nebo rovnogreater-than or equal to
>>>\003E3Evětšígreater-than sign
↔↔\2194E2 86 94pravo-levá šipkaleft right arrow
⇔⇔\21D4E2 87 94left right double arrow
♥♥\2665E2 99 A5srdceblack heart suit = valentine
……\2026E2 80 A6tři tečkyhorizontal ellipsis = three dot leader
ΧΧΧ\03A7CE A7velké řecké Chígreek capital letter chi
χχχ\03C7CF 87malé řecké Chígreek small letter chi
ÍÍÍ\00CDC3 8Dlatin capital letter I with acute
ííí\00EDC3 ADlatin small letter i with acute
ÎÎÎ\00CEC3 8Elatin capital letter I with circumflex
îîî\00EEC3 AElatin small letter i with circumflex
¡¡¡\00A1C2 A1obrácený vykřičníkinverted exclamation mark
ÌÌÌ\00CCC3 8Clatin capital letter I with grave
ììì\00ECC3 AClatin small letter i with grave
ℑℑ\2111E2 84 91black-letter capital I = imaginary part
∞∞\221EE2 88 9Enekonečnoinfinity
∫∫\222BE2 88 ABintegrálintegral
ΙΙΙ\0399CE 99velká řecká Iótagreek capital letter iota
ιιι\03B9CE B9malá řecká Iótagreek small letter iota
¿¿¿\00BFC2 BFobrácený otazníkinverted question mark = turned question mark
∈∈\2208E2 88 88je prvkemelement of
ÏÏÏ\00CFC3 8Flatin capital letter I with diaeresis
ïïï\00EFC3 AFlatin small letter i with diaeresis
ΚΚΚ\039ACE 9Avelká řecká Kappagreek capital letter kappa
κκκ\03BACE BAmalá řecká Kappagreek small letter kappa
ΛΛΛ\039BCE 9Bvelká řecká Lambdagreek capital letter lamda
λλλ\03BBCE BBmalá řecká Lambdagreek small letter lamda
⟨〈\2329E2 8C A9left-pointing angle bracket = bra
«««\00ABC2 ABfrancouzské uvozovkyleft-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet
←←\2190E2 86 90šipka vlevoleftwards arrow
⇐⇐\21D0E2 87 90leftwards double arrow
⌈⌈\2308E2 8C 88left ceiling = APL upstile
““\201CE2 80 9Clevé horní uvozovkyleft double quotation mark
≤≤\2264E2 89 A4menší nebo rovnoless-than or equal to
⌊⌊\230AE2 8C 8Aleft floor = APL downstile
∗∗\2217E2 88 97asterisk operator
◊◊\25CAE2 97 8Akosočtvereclozenge
‎‎\200EE2 80 8Ezleva do prava (typ.) left-to-right mark
‹‹\2039E2 80 B9single left-pointing angle quotation mark
‘‘\2018E2 80 98left single quotation mark
<&lt;&#60;\003C3Cmenšíless-than sign
¯&macr;&#175;\00AFC2 AFmacron = spacing macron = overline = APL overbar
&mdash;&#8212;\2014E2 80 94pomlčkaem dash
µ&micro;&#181;\00B5C2 B5mikromicro sign
·&middot;&#183;\00B7C2 B7středová tečkamiddle dot = Georgian comma = Greek middle dot
&minus;&#8722;\2212E2 88 92mínusminus sign
Μ&Mu;&#924;\039CCE 9Cvelké řecké Mígreek capital letter mu
μ&mu;&#956;\03BCCE BCmalé řecké Mígreek small letter mu
&nabla;&#8711;\2207E2 88 87nabla = backward difference
 &nbsp;&#160;\00A0C2 A0nedělitelná mezerano-break space = non-breaking space
&ndash;&#8211;\2013E2 80 93menší pomlčkaen dash
&ne;&#8800;\2260E2 89 A0nerovnostnot equal to
&ni;&#8715;\220BE2 88 8Bcontains as member
¬&not;&#172;\00ACC2 AClogické notnot sign = angled dash
&notin;&#8713;\2209E2 88 89není prvkemnot an element of
&nsub;&#8836;\2284E2 8A 84not a subset of
Ñ&Ntilde;&#209;\00D1C3 91latin capital letter N with tilde
ñ&ntilde;&#241;\00F1C3 B1latin small letter n with tilde
Ν&Nu;&#925;\039DCE 9Dvelké řecké Nýgreek capital letter nu
ν&nu;&#957;\03BDCE BDmalé řecké Nýgreek small letter nu
Ó&Oacute;&#211;\00D3C3 93latin capital letter O with acute
ó&oacute;&#243;\00F3C3 B3latin small letter o with acute
Ô&Ocirc;&#212;\00D4C3 94latin capital letter O with circumflex
ô&ocirc;&#244;\00F4C3 B4latin small letter o with circumflex
Œ&OElig;&#338;\0152C5 92latin capital ligature OE
œ&oelig;&#339;\0153C5 93latin small ligature oe
Ò&Ograve;&#210;\00D2C3 92latin capital letter O with grave
ò&ograve;&#242;\00F2C3 B2latin small letter o with grave
&oline;&#8254;\203EE2 80 BEnadtržítkooverline = spacing overscore
Ω&Omega;&#937;\03A9CE A9velké řecké Ómegagreek capital letter omega
ω&omega;&#969;\03C9CF 89malé řecké Ómegagreek small letter omega
Ο&Omicron;&#927;\039FCE 9Fvelké řecké Omicrongreek capital letter omicron
ο&omicron;&#959;\03BFCE BFmalé řecké Omicrongreek small letter omicron
&oplus;&#8853;\2295E2 8A 95circled plus = direct sum
&or;&#8744;\2228E2 88 A8logical or = vee
ª&ordf;&#170;\00AAC2 AAfeminine ordinal indicator
º&ordm;&#186;\00BAC2 BAmasculine ordinal indicator
Ø&Oslash;&#216;\00D8C3 98latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash
ø&oslash;&#248;\00F8C3 B8latin small letter o with stroke, = latin small letter o slash
Õ&Otilde;&#213;\00D5C3 95latin capital letter O with tilde
õ&otilde;&#245;\00F5C3 B5latin small letter o with tilde
&otimes;&#8855;\2297E2 8A 97circled times = vector product
Ö&Ouml;&#214;\00D6C3 96latin capital letter O with diaeresis
ö&ouml;&#246;\00F6C3 B6latin small letter o with diaeresis
&para;&#182;\00B6C2 B6znak odstavcepilcrow sign = paragraph sign
&part;&#8706;\2202E2 88 82parciální derivacepartial differential
&permil;&#8240;\2030E2 80 B0promileper mille sign
&perp;&#8869;\22A5E2 8A A5up tack = orthogonal to = perpendicular
Φ&Phi;&#934;\03A6CE A6velké řecké Fígreek capital letter phi
φ&phi;&#966;\03C6CF 86malé řecké Fígreek small letter phi
Π&Pi;&#928;\03A0CE A0velké řecké Pígreek capital letter pi
π&pi;&#960;\03C0CF 80malé řecké Pígreek small letter pi
ϖ&piv;&#982;\03D6CF 96greek pi symbol
±&plusmn;&#177;\00B1C2 B1plus mínusplus-minus sign = plus-or-minus sign
£&pound;&#163;\00A3C2 A3librapound sign
&prime;&#8242;\2032E2 80 B2minuta, stopaprime = minutes = feet
&Prime;&#8243;\2033E2 80 B3vteřina, palecdouble prime = seconds = inches
&prod;&#8719;\220FE2 88 8Fcelkový součinn-ary product = product sign
&prop;&#8733;\221DE2 88 9Dproportional to
Ψ&Psi;&#936;\03A8CE A8velké řecké Psígreek capital letter psi
ψ&psi;&#968;\03C8CF 88malé řecké Psígreek small letter psi
"&quot;&#34;\002222rovné uvozovky quotation mark
&radic;&#8730;\221AE2 88 9Aodmocninasquare root = radical sign
&rang;&#9002;\232AE2 8C AAright-pointing angle bracket = ket
»&raquo;&#187;\00BBC2 BBfrancouzské uvozovkyright-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet
&rarr;&#8594;\2192E2 86 92šipka dopravarightwards arrow
&rArr;&#8658;\21D2E2 87 92rightwards double arrow
&rceil;&#8969;\2309E2 8C 89right ceiling
&rdquo;&#8221;\201DE2 80 9Dhorní pravé uvozovkyright double quotation mark
&real;&#8476;\211CE2 84 9Cblack-letter capital R = real part symbol
®&reg;&#174;\00AEC2 AEregistrovaná značkaregistered sign = registered trade mark sign
&rfloor;&#8971;\230BE2 8C 8Bright floor
Ρ&Rho;&#929;\03A1CE A1velké řecké Rhógreek capital letter rho
ρ&rho;&#961;\03C1CF 81malé řecké Rhógreek small letter rho
&rlm;&#8207;\200FE2 80 8Fzprava doleva (typ.)right-to-left mark
&rsaquo;&#8250;\203AE2 80 BAsingle right-pointing angle quotation mark
&rsquo;&#8217;\2019E2 80 99right single quotation mark
&sbquo;&#8218;\201AE2 80 9Asingle low-9 quotation mark
Š&Scaron;&#352;\0160C5 A0latin capital letter S with caron
š&scaron;&#353;\0161C5 A1latin small letter s with caron
&sdot;&#8901;\22C5E2 8B 85dot operator
§&sect;&#167;\00A7C2 A7paragrafsection sign
­&shy;&#173;\00ADC2 ADrozdělovník = spojovníksoft hyphen = discretionary hyphen
Σ&Sigma;&#931;\03A3CE A3velká řecká Sigmagreek capital letter sigma
σ&sigma;&#963;\03C3CF 83malá řecká Sigmagreek small letter sigma
ς&sigmaf;&#962;\03C2CF 82greek small letter final sigma
&sim;&#8764;\223CE2 88 BCtilde operator = varies with = similar to
&spades;&#9824;\2660E2 99 A0pikyblack spade suit
&sub;&#8834;\2282E2 8A 82subset of
&sube;&#8838;\2286E2 8A 86subset of or equal to
&sum;&#8721;\2211E2 88 91celkový součetn-ary summation
&sup;&#8835;\2283E2 8A 83superset of
¹&sup1;&#185;\00B9C2 B9superscript one = superscript digit one
²&sup2;&#178;\00B2C2 B2na druhousuperscript two = superscript digit two = squared
³&sup3;&#179;\00B3C2 B3na třetísuperscript three = superscript digit three = cubed
&supe;&#8839;\2287E2 8A 87superset of or equal to
ß&szlig;&#223;\00DFC3 9Flatin small letter sharp s = ess-zed
Τ&Tau;&#932;\03A4CE A4velké řecké Taugreek capital letter tau
τ&tau;&#964;\03C4CF 84malé řecké Taugreek small letter tau
&there4;&#8756;\2234E2 88 B4therefore
Θ&Theta;&#920;\0398CE 98velká řecká Thétagreek capital letter theta
θ&theta;&#952;\03B8CE B8malá řecká Thétagreek small letter theta
ϑ&thetasym;&#977;\03D1CF 91greek theta symbol
&thinsp;&#8201;\2009E2 80 89thin space
Þ&THORN;&#222;\00DEC3 9Elatin capital letter THORN
þ&thorn;&#254;\00FEC3 BElatin small letter thorn
˜&tilde;&#732;\02DCCB 9Cvlnka, tildasmall tilde
×&times;&#215;\00D7C3 97krátmultiplication sign
&trade;&#8482;\2122E2 84 A2obchodní značkatrade mark sign
Ú&Uacute;&#218;\00DAC3 9Alatin capital letter U with acute
ú&uacute;&#250;\00FAC3 BAlatin small letter u with acute
&uarr;&#8593;\2191E2 86 91šipka nahoruupwards arrow
&uArr;&#8657;\21D1E2 87 91upwards double arrow
Û&Ucirc;&#219;\00DBC3 9Blatin capital letter U with circumflex
û&ucirc;&#251;\00FBC3 BBlatin small letter u with circumflex
Ù&Ugrave;&#217;\00D9C3 99latin capital letter U with grave
ù&ugrave;&#249;\00F9C3 B9latin small letter u with grave
¨&uml;&#168;\00A8C2 A8diaeresis = spacing diaeresis
ϒ&upsih;&#978;\03D2CF 92greek upsilon with hook symbol
Υ&Upsilon;&#933;\03A5CE A5velké řecké Ypsilongreek capital letter upsilon
υ&upsilon;&#965;\03C5CF 85malé řecké Ypsilongreek small letter upsilon
Ü&Uuml;&#220;\00DCC3 9Clatin capital letter U with diaeresis
ü&uuml;&#252;\00FCC3 BClatin small letter u with diaeresis
&weierp;&#8472;\2118E2 84 98script capital P = power set = Weierstrass p
Ξ&Xi;&#926;\039ECE 9Evelké řecké Ksígreek capital letter xi
ξ&xi;&#958;\03BECE BEmalé řecké Ksígreek small letter xi
Ý&Yacute;&#221;\00DDC3 9Dlatin capital letter Y with acute
ý&yacute;&#253;\00FDC3 BDlatin small letter y with acute
¥&yen;&#165;\00A5C2 A5yenyen sign = yuan sign
ÿ&yuml;&#255;\00FFC3 BFlatin small letter y with diaeresis
Ÿ&Yuml;&#376;\0178C5 B8latin capital letter Y with diaeresis
Ζ&Zeta;&#918;\0396CE 96velká řecká Zétagreek capital letter zeta
ζ&zeta;&#950;\03B6CE B6malá řecká Zétagreek small letter zeta
&zwj;&#8205;\200DE2 80 8Dbezrozměrné dělítkozero width joiner
&zwnj;&#8204;\200CE2 80 8Cbezrozměrné svislicezero width non-joiner

2. Nepojmenované entity - bloky po 16384 znacích (0-16383 16384-32767 32768-49151 49152-65535 65536-81919 81920-98303 98304-114687 114688-131071 131072-147455 147456-163839 163840-180223 180224-196607 znaků)

0-15

0-F
 
16-31

10-1F

32-47

20-2F
!"#$%&'()*+,-./
48-63

30-3F
0123456789:;<=>?
64-79

40-4F
@ABCDEFGHIJKLMNO
80-95

50-5F
PQRSTUVWXYZ[\]^_
96-111

60-6F
`abcdefghijklmno
112-127

70-7F
pqrstuvwxyz{|}~
128-143

80-8F
ƒˆŠŒŽ
144-159

90-9F
˜šœžŸ
160-175

A0-AF
 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯
176-191

B0-BF
°±²³´µ·¸¹º»¼½¾¿
192-207

C0-CF
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ
208-223

D0-DF
ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß
224-239

E0-EF
àáâãäåæçèéêëìíîï
240-255

F0-FF
ðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
256-271

100-10F
ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎď
272-287

110-11F
ĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğ
288-303

120-12F
ĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮį
304-319

130-13F
İıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿ
320-335

140-14F
ŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏ
336-351

150-15F
ŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞş
352-367

160-16F
ŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮů
368-383

170-17F
ŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſ
384-399

180-18F
ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏ
400-415

190-19F
ƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟ
416-431

1A0-1AF
ƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯ
432-447

1B0-1BF
ưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿ
448-463

1C0-1CF
ǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏ
464-479

1D0-1DF
ǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟ
480-495

1E0-1EF
ǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯ
496-511

1F0-1FF
ǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ
512-527

200-20F
ȀȁȂȃȄȅȆȇȈȉȊȋȌȍȎȏ
528-543

210-21F
ȐȑȒȓȔȕȖȗȘșȚțȜȝȞȟ
544-559

220-22F
ȠȡȢȣȤȥȦȧȨȩȪȫȬȭȮȯ
560-575

230-23F
ȰȱȲȳȴȵȶȷȸȹȺȻȼȽȾȿ
576-591

240-24F
ɀɁɂɃɄɅɆɇɈɉɊɋɌɍɎɏ
592-607

250-25F
ɐɑɒɓɔɕɖɗɘəɚɛɜɝɞɟ
608-623

260-26F
ɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯ
624-639

270-27F
ɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿ
640-655

280-28F
ʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏ
656-671

290-29F
ʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟ
672-687

2A0-2AF
ʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯ
688-703

2B0-2BF
ʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼʽʾʿ
704-719

2C0-2CF
ˀˁ˂˃˄˅ˆˇˈˉˊˋˌˍˎˏ
720-735

2D0-2DF
ːˑ˒˓˔˕˖˗˘˙˚˛˜˝˞˟
736-751

2E0-2EF
ˠˡˢˣˤ˥˦˧˨˩˪˫ˬ˭ˮ˯
752-767

2F0-2FF
˰˱˲˳˴˵˶˷˸˹˺˻˼˽˾˿
768-783

300-30F
̀́̂̃̄̅̆̇̈̉̊̋̌̍̎̏
784-799

310-31F
̛̖̗̘̙̜̝̞̟̐̑̒̓̔̕̚
800-815

320-32F
̡̢̧̨̠̣̤̥̦̩̪̫̬̭̮̯
816-831

330-33F
̴̵̶̷̸̰̱̲̳̹̺̻̼̽̾̿
832-847

340-34F
͇͈͉͍͎̀́͂̓̈́͆͊͋͌ͅ͏
848-863

350-35F
͓͔͕͖͙͚͐͑͒͗͛͘͜͟͝͞
864-879

360-36F
ͣͤͥͦͧͨͩͪͫͬͭͮͯ͢͠͡
880-895

370-37F
ͰͱͲͳʹ͵Ͷͷ͸͹ͺͻͼͽ;Ϳ
896-911

380-38F
΀΁΂΃΄΅Ά·ΈΉΊ΋Ό΍ΎΏ
912-927

390-39F
ΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟ
928-943

3A0-3AF
ΠΡ΢ΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήί
944-959

3B0-3BF
ΰαβγδεζηθικλμνξο
960-975

3C0-3CF
πρςστυφχψωϊϋόύώϏ
976-991

3D0-3DF
ϐϑϒϓϔϕϖϗϘϙϚϛϜϝϞϟ
992-1007

3E0-3EF
ϠϡϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯ
1008-1023

3F0-3FF
ϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ
1024-1039

400-40F
ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏ
1040-1055

410-41F
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП
1056-1071

420-42F
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1072-1087

430-43F
абвгдежзийклмноп
1088-1103

440-44F
рстуфхцчшщъыьэюя
1104-1119

450-45F
ѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџ
1120-1135

460-46F
ѠѡѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѮѯ
1136-1151

470-47F
ѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹѺѻѼѽѾѿ
1152-1167

480-48F
Ҁҁ҂҃҄҅҆҇҈҉ҊҋҌҍҎҏ
1168-1183

490-49F
ҐґҒғҔҕҖҗҘҙҚқҜҝҞҟ
1184-1199

4A0-4AF
ҠҡҢңҤҥҦҧҨҩҪҫҬҭҮү
1200-1215

4B0-4BF
ҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿ
1216-1231

4C0-4CF
ӀӁӂӃӄӅӆӇӈӉӊӋӌӍӎӏ
1232-1247

4D0-4DF
ӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟ
1248-1263

4E0-4EF
ӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯ
1264-1279

4F0-4FF
ӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӺӻӼӽӾӿ
1280-1295

500-50F
ԀԁԂԃԄԅԆԇԈԉԊԋԌԍԎԏ
1296-1311

510-51F
ԐԑԒԓԔԕԖԗԘԙԚԛԜԝԞԟ
1312-1327

520-52F
ԠԡԢԣԤԥԦԧԨԩԪԫԬԭԮԯ
1328-1343

530-53F
԰ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿ
1344-1359

540-54F
ՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏ
1360-1375

550-55F
ՐՑՒՓՔՕՖ՗՘ՙ՚՛՜՝՞՟
1376-1391

560-56F
ՠաբգդեզէըթժիլխծկ
1392-1407

570-57F
հձղճմյնշոչպջռսվտ
1408-1423

580-58F
րցւփքօֆևֈ։֊֋֌֍֎֏
1424-1439

590-59F
֐֑֖֛֚֒֓֔֕֗֘֙֜֝֞֟
1440-1455

5A0-5AF
֢֣֤֥֦֧֪֭֮֠֡֨֩֫֬֯
1456-1471

5B0-5BF
ְֱֲֳִֵֶַָֹֺֻּֽ־ֿ
1472-1487

5C0-5CF
׀ׁׂ׃ׅׄ׆ׇ׈׉׊׋׌׍׎׏
1488-1503

5D0-5DF
אבגדהוזחטיךכלםמן
1504-1519

5E0-5EF
נסעףפץצקרשת׫׬׭׮ׯ
1520-1535

5F0-5FF
װױײ׳״׵׶׷׸׹׺׻׼׽׾׿
1536-1551

600-60F
؀؁؂؃؄؅؆؇؈؉؊؋،؍؎؏
1552-1567

610-61F
ؘؙؚؐؑؒؓؔؕؖؗ؛؜؝؞؟
1568-1583

620-62F
ؠءآأؤإئابةتثجحخد
1584-1599

630-63F
ذرزسشصضطظعغػؼؽؾؿ
1600-1615

640-64F
ـفقكلمنهوىيًٌٍَُ
1616-1631

650-65F
ِّْٕٖٜٟٓٔٗ٘ٙٚٛٝٞ
1632-1647

660-66F
٠١٢٣٤٥٦٧٨٩٪٫٬٭ٮٯ
1648-1663

670-67F
ٰٱٲٳٴٵٶٷٸٹٺٻټٽپٿ
1664-1679

680-68F
ڀځڂڃڄڅچڇڈډڊڋڌڍڎڏ
1680-1695

690-69F
ڐڑڒړڔڕږڗژڙښڛڜڝڞڟ
1696-1711

6A0-6AF
ڠڡڢڣڤڥڦڧڨکڪګڬڭڮگ
1712-1727

6B0-6BF
ڰڱڲڳڴڵڶڷڸڹںڻڼڽھڿ
1728-1743

6C0-6CF
ۀہۂۃۄۅۆۇۈۉۊۋیۍێۏ
1744-1759

6D0-6DF
ېۑےۓ۔ەۖۗۘۙۚۛۜ۝۞۟
1760-1775

6E0-6EF
ۣ۠ۡۢۤۥۦۧۨ۩۪ۭ۫۬ۮۯ
1776-1791

6F0-6FF
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹ۺۻۼ۽۾ۿ
1792-1807

700-70F
܀܁܂܃܄܅܆܇܈܉܊܋܌܍܎܏
1808-1823

710-71F
ܐܑܒܓܔܕܖܗܘܙܚܛܜܝܞܟ
1824-1839

720-72F
ܠܡܢܣܤܥܦܧܨܩܪܫܬܭܮܯ
1840-1855

730-73F
ܱܴܷܸܹܻܼܾܰܲܳܵܶܺܽܿ
1856-1871

740-74F
݂݄݆݈݀݁݃݅݇݉݊݋݌ݍݎݏ
1872-1887

750-75F
ݐݑݒݓݔݕݖݗݘݙݚݛݜݝݞݟ
1888-1903

760-76F
ݠݡݢݣݤݥݦݧݨݩݪݫݬݭݮݯ
1904-1919

770-77F
ݰݱݲݳݴݵݶݷݸݹݺݻݼݽݾݿ
1920-1935

780-78F
ހށނރބޅކއވމފދތލގޏ
1936-1951

790-79F
ސޑޒޓޔޕޖޗޘޙޚޛޜޝޞޟ
1952-1967

7A0-7AF
ޠޡޢޣޤޥަާިީުޫެޭޮޯ
1968-1983

7B0-7BF
ްޱ޲޳޴޵޶޷޸޹޺޻޼޽޾޿
1984-1999

7C0-7CF
߀߁߂߃߄߅߆߇߈߉ߊߋߌߍߎߏ
2000-2015

7D0-7DF
ߐߑߒߓߔߕߖߗߘߙߚߛߜߝߞߟ
2016-2031

7E0-7EF
ߠߡߢߣߤߥߦߧߨߩߪ߫߬߭߮߯
2032-2047

7F0-7FF
߲߰߱߳ߴߵ߶߷߸߹ߺ߻߼߽߾߿
2048-2063

800-80F
2064-2079

810-81F
2080-2095

820-82F
2096-2111

830-83F
2112-2127

840-84F
2128-2143

850-85F
2144-2159

860-86F
2160-2175

870-87F
2176-2191

880-88F
2192-2207

890-89F
2208-2223

8A0-8AF
2224-2239

8B0-8BF
2240-2255

8C0-8CF
2256-2271

8D0-8DF
2272-2287

8E0-8EF
2288-2303

8F0-8FF
2304-2319

900-90F
2320-2335

910-91F
2336-2351

920-92F
2352-2367

930-93F
ि
2368-2383

940-94F
2384-2399

950-95F
2400-2415

960-96F
2416-2431

970-97F
ॿ
2432-2447

980-98F
2448-2463

990-99F
2464-2479

9A0-9AF
2480-2495

9B0-9BF
ি
2496-2511

9C0-9CF
2512-2527

9D0-9DF
2528-2543

9E0-9EF
2544-2559

9F0-9FF
৿
2560-2575

A00-A0F
2576-2591

A10-A1F
2592-2607

A20-A2F
2608-2623

A30-A3F
ਿ
2624-2639

A40-A4F
2640-2655

A50-A5F
2656-2671

A60-A6F
2672-2687

A70-A7F
੿
2688-2703

A80-A8F
2704-2719

A90-A9F
2720-2735

AA0-AAF
2736-2751

AB0-ABF
િ
2752-2767

AC0-ACF
2768-2783

AD0-ADF
2784-2799

AE0-AEF
2800-2815

AF0-AFF
૿
2816-2831

B00-B0F
2832-2847

B10-B1F
2848-2863

B20-B2F
2864-2879

B30-B3F
ି
2880-2895

B40-B4F
2896-2911

B50-B5F
2912-2927

B60-B6F
2928-2943

B70-B7F
୿
2944-2959

B80-B8F
2960-2975

B90-B9F
2976-2991

BA0-BAF
2992-3007

BB0-BBF
ி
3008-3023

BC0-BCF
3024-3039

BD0-BDF
3040-3055

BE0-BEF
3056-3071

BF0-BFF
௿
3072-3087

C00-C0F
3088-3103

C10-C1F
3104-3119

C20-C2F
3120-3135

C30-C3F
ి
3136-3151

C40-C4F
3152-3167

C50-C5F
3168-3183

C60-C6F
3184-3199

C70-C7F
౿
3200-3215

C80-C8F
3216-3231

C90-C9F
3232-3247

CA0-CAF
3248-3263

CB0-CBF
ಿ
3264-3279

CC0-CCF
3280-3295

CD0-CDF
3296-3311

CE0-CEF
3312-3327

CF0-CFF
೿
3328-3343

D00-D0F
3344-3359

D10-D1F
3360-3375

D20-D2F
3376-3391

D30-D3F
ി
3392-3407

D40-D4F
3408-3423

D50-D5F
3424-3439

D60-D6F
3440-3455

D70-D7F
ൿ
3456-3471

D80-D8F
3472-3487

D90-D9F
3488-3503

DA0-DAF
3504-3519

DB0-DBF
඿
3520-3535

DC0-DCF
3536-3551

DD0-DDF
3552-3567

DE0-DEF
3568-3583

DF0-DFF
෿
3584-3599

E00-E0F
3600-3615

E10-E1F
3616-3631

E20-E2F
3632-3647

E30-E3F
฿
3648-3663

E40-E4F
3664-3679

E50-E5F
3680-3695

E60-E6F
3696-3711

E70-E7F
๿
3712-3727

E80-E8F
3728-3743

E90-E9F
3744-3759

EA0-EAF
3760-3775

EB0-EBF
຿
3776-3791

EC0-ECF
3792-3807

ED0-EDF
3808-3823

EE0-EEF
3824-3839

EF0-EFF
໿
3840-3855

F00-F0F
3856-3871

F10-F1F
3872-3887

F20-F2F
3888-3903

F30-F3F
༿
3904-3919

F40-F4F
3920-3935

F50-F5F
3936-3951

F60-F6F
3952-3967

F70-F7F
ཿ
3968-3983

F80-F8F
3984-3999

F90-F9F
4000-4015

FA0-FAF
4016-4031

FB0-FBF
྿
4032-4047

FC0-FCF
4048-4063

FD0-FDF
4064-4079

FE0-FEF
4080-4095

FF0-FFF
࿿
4096-4111

1000-100F
က
4112-4127

1010-101F
4128-4143

1020-102F
4144-4159

1030-103F
4160-4175

1040-104F
4176-4191

1050-105F
4192-4207

1060-106F
4208-4223

1070-107F
4224-4239

1080-108F
4240-4255

1090-109F
4256-4271

10A0-10AF
4272-4287

10B0-10BF
4288-4303

10C0-10CF
4304-4319

10D0-10DF
4320-4335

10E0-10EF
4336-4351

10F0-10FF
4352-4367

1100-110F
4368-4383

1110-111F
4384-4399

1120-112F
4400-4415

1130-113F
4416-4431

1140-114F
4432-4447

1150-115F
4448-4463

1160-116F
4464-4479

1170-117F
4480-4495

1180-118F
4496-4511

1190-119F
4512-4527

11A0-11AF
4528-4543

11B0-11BF
4544-4559

11C0-11CF
4560-4575

11D0-11DF
4576-4591

11E0-11EF
4592-4607

11F0-11FF
4608-4623

1200-120F
4624-4639

1210-121F
4640-4655

1220-122F
4656-4671

1230-123F
4672-4687

1240-124F
4688-4703

1250-125F
4704-4719

1260-126F
4720-4735

1270-127F
4736-4751

1280-128F
4752-4767

1290-129F
4768-4783

12A0-12AF
4784-4799

12B0-12BF
4800-4815

12C0-12CF
4816-4831

12D0-12DF
4832-4847

12E0-12EF
4848-4863

12F0-12FF
4864-4879

1300-130F
4880-4895

1310-131F
4896-4911

1320-132F
4912-4927

1330-133F
4928-4943

1340-134F
4944-4959

1350-135F
4960-4975

1360-136F
4976-4991

1370-137F
4992-5007

1380-138F
5008-5023

1390-139F
5024-5039

13A0-13AF
5040-5055

13B0-13BF
5056-5071

13C0-13CF
5072-5087

13D0-13DF
5088-5103

13E0-13EF
5104-5119

13F0-13FF
5120-5135

1400-140F
5136-5151

1410-141F
5152-5167

1420-142F
5168-5183

1430-143F
5184-5199

1440-144F
5200-5215

1450-145F
5216-5231

1460-146F
5232-5247

1470-147F
5248-5263

1480-148F
5264-5279

1490-149F
5280-5295

14A0-14AF
5296-5311

14B0-14BF
5312-5327

14C0-14CF
5328-5343

14D0-14DF
5344-5359

14E0-14EF
5360-5375

14F0-14FF
5376-5391

1500-150F
5392-5407

1510-151F
5408-5423

1520-152F
5424-5439

1530-153F
5440-5455

1540-154F
5456-5471

1550-155F
5472-5487

1560-156F
5488-5503

1570-157F
5504-5519

1580-158F
5520-5535

1590-159F
5536-5551

15A0-15AF
5552-5567

15B0-15BF
5568-5583

15C0-15CF
5584-5599

15D0-15DF
5600-5615

15E0-15EF
5616-5631

15F0-15FF
5632-5647

1600-160F
5648-5663

1610-161F
5664-5679

1620-162F
5680-5695

1630-163F
5696-5711

1640-164F
5712-5727

1650-165F
5728-5743

1660-166F
5744-5759

1670-167F
5760-5775

1680-168F
5776-5791

1690-169F
5792-5807

16A0-16AF
5808-5823

16B0-16BF
5824-5839

16C0-16CF
5840-5855

16D0-16DF
5856-5871

16E0-16EF
5872-5887

16F0-16FF
5888-5903

1700-170F
5904-5919

1710-171F
5920-5935

1720-172F
5936-5951

1730-173F
5952-5967

1740-174F
5968-5983

1750-175F
5984-5999

1760-176F
6000-6015

1770-177F
6016-6031

1780-178F
6032-6047

1790-179F
6048-6063

17A0-17AF
6064-6079

17B0-17BF
6080-6095

17C0-17CF
6096-6111

17D0-17DF
6112-6127

17E0-17EF
6128-6143

17F0-17FF
6144-6159

1800-180F
6160-6175

1810-181F
6176-6191

1820-182F
6192-6207

1830-183F
6208-6223

1840-184F
6224-6239

1850-185F
6240-6255

1860-186F
6256-6271

1870-187F
6272-6287

1880-188F
6288-6303

1890-189F
6304-6319

18A0-18AF
6320-6335

18B0-18BF
6336-6351

18C0-18CF
6352-6367

18D0-18DF
6368-6383

18E0-18EF
6384-6399

18F0-18FF
6400-6415

1900-190F
6416-6431

1910-191F
6432-6447

1920-192F
6448-6463

1930-193F
᤿
6464-6479

1940-194F
6480-6495

1950-195F
6496-6511

1960-196F
6512-6527

1970-197F
᥿
6528-6543

1980-198F
6544-6559

1990-199F
6560-6575

19A0-19AF
6576-6591

19B0-19BF
ᦿ
6592-6607

19C0-19CF
6608-6623

19D0-19DF
6624-6639

19E0-19EF
6640-6655

19F0-19FF
᧿
6656-6671

1A00-1A0F
6672-6687

1A10-1A1F
6688-6703

1A20-1A2F
6704-6719

1A30-1A3F
ᨿ
6720-6735

1A40-1A4F
6736-6751

1A50-1A5F
6752-6767

1A60-1A6F
6768-6783

1A70-1A7F
᩿
6784-6799

1A80-1A8F
6800-6815

1A90-1A9F
6816-6831

1AA0-1AAF
6832-6847

1AB0-1ABF
ᪿ
6848-6863

1AC0-1ACF
6864-6879

1AD0-1ADF
6880-6895

1AE0-1AEF
6896-6911

1AF0-1AFF
᫿
6912-6927

1B00-1B0F
6928-6943

1B10-1B1F
6944-6959

1B20-1B2F
6960-6975

1B30-1B3F
ᬿ
6976-6991

1B40-1B4F
6992-7007

1B50-1B5F
7008-7023

1B60-1B6F
7024-7039

1B70-1B7F
᭿
7040-7055

1B80-1B8F
7056-7071

1B90-1B9F
7072-7087

1BA0-1BAF
7088-7103

1BB0-1BBF
ᮿ
7104-7119

1BC0-1BCF
7120-7135

1BD0-1BDF
7136-7151

1BE0-1BEF
7152-7167

1BF0-1BFF
᯿
7168-7183

1C00-1C0F
7184-7199

1C10-1C1F
7200-7215

1C20-1C2F
7216-7231

1C30-1C3F
᰿
7232-7247

1C40-1C4F
7248-7263

1C50-1C5F
7264-7279

1C60-1C6F
7280-7295

1C70-1C7F
᱿
7296-7311

1C80-1C8F
7312-7327

1C90-1C9F
7328-7343

1CA0-1CAF
7344-7359

1CB0-1CBF
Ჿ
7360-7375

1CC0-1CCF
7376-7391

1CD0-1CDF
7392-7407

1CE0-1CEF
7408-7423

1CF0-1CFF
᳿
7424-7439

1D00-1D0F
7440-7455

1D10-1D1F
7456-7471

1D20-1D2F
7472-7487

1D30-1D3F
ᴿ
7488-7503

1D40-1D4F
7504-7519

1D50-1D5F
7520-7535

1D60-1D6F
7536-7551

1D70-1D7F
ᵿ
7552-7567

1D80-1D8F
7568-7583

1D90-1D9F
7584-7599

1DA0-1DAF
7600-7615

1DB0-1DBF
ᶿ
7616-7631

1DC0-1DCF
7632-7647

1DD0-1DDF
7648-7663

1DE0-1DEF
7664-7679

1DF0-1DFF
᷿
7680-7695

1E00-1E0F
7696-7711

1E10-1E1F
7712-7727

1E20-1E2F
7728-7743

1E30-1E3F
ḿ
7744-7759

1E40-1E4F
7760-7775

1E50-1E5F
7776-7791

1E60-1E6F
7792-7807

1E70-1E7F
ṿ
7808-7823

1E80-1E8F
7824-7839

1E90-1E9F
7840-7855

1EA0-1EAF
7856-7871

1EB0-1EBF
ế
7872-7887

1EC0-1ECF
7888-7903

1ED0-1EDF
7904-7919

1EE0-1EEF
7920-7935

1EF0-1EFF
ỿ
7936-7951

1F00-1F0F
7952-7967

1F10-1F1F
7968-7983

1F20-1F2F
7984-7999

1F30-1F3F
Ἷ
8000-8015

1F40-1F4F
8016-8031

1F50-1F5F
8032-8047

1F60-1F6F
8048-8063

1F70-1F7F
὿
8064-8079

1F80-1F8F
8080-8095

1F90-1F9F
8096-8111

1FA0-1FAF
8112-8127

1FB0-1FBF
᾿
8128-8143

1FC0-1FCF
8144-8159

1FD0-1FDF
8160-8175

1FE0-1FEF
8176-8191

1FF0-1FFF
῿
8192-8207

2000-200F
 
8208-8223

2010-201F
8224-8239

2020-202F
8240-8255

2030-203F
8256-8271

2040-204F
8272-8287

2050-205F
8288-8303

2060-206F
8304-8319

2070-207F
8320-8335

2080-208F
8336-8351

2090-209F
8352-8367

20A0-20AF
8368-8383

20B0-20BF
8384-8399

20C0-20CF
8400-8415

20D0-20DF
8416-8431

20E0-20EF