HTML entity

✎ 2. dubna 2014  15:38  (před 17 dny a 18 hodinami)

HTML entity | martik.cz


Protože některé HTML znaky nelze zapsat běžným způsobem do HTML kódu stránky, existuje vyjádření znaku, kterému se říká entita. Pro každý znak existuje entita, což zmanená, že entitou můžeme vyjádřit libolný znak v HTML. Viditelnost jednotlivých znaků (entit) nezáleží na kódování stránky, ale na jazykových podporách nainstalovaných v operačním systému. Nepojmenovanou entitu vyjádříme zápisem: � kde 0 je celé číslo. Ke každé nepojmenované entitě existuje i hexadecimální zápis ve tvaru: \0 kde 0 je hexadecimální číslo entity. Kromě nepojmenovaných entit existují ještě pojmenované entity, které se (kvůli snažší orientaci v entitách) vyjadřují textovým zápisem. Nepojmenovaná entita znaku se zapíše ve formě: &text; kde text je popisný název entity. Pojmenovaných entit je výrazně méně. Jsou podmnožinou entit nepojmenovaných a je to seznam nejpoužívanějších znaků. V následujích tabulkách je uveden seznam pojmenovaných a nepojmenovaných entit:


1. Pojmenované entity (253 znaků)

EntitaZápis
Číselný zápis
Hexadecimální zápis
UTF-8 (Hex)
Popis česky
Popis anglicky
ÁÁÁ\00C1C3 81latin capital letter A with acute
ááá\00E1C3 A1latin small letter a with acute
ÂÂÂ\00C2C3 82latin capital letter A with circumflex
âââ\00E2C3 A2latin small letter a with circumflex
´´´\00B4C2 B4dlouhé áacute accent = spacing acute
ÆÆÆ\00C6C3 86latin capital letter AE = latin capital ligature AE
æææ\00E6C3 A6latin small letter ae = latin small ligature ae
ÀÀÀ\00C0C3 80latin capital letter A with grave = latin capital letter A grave
ààà\00E0C3 A0latin small letter a with grave = latin small letter a grave
ℵℵ\2135E2 84 B5alef symbol = first transfinite cardinal
ΑΑΑ\0391CE 91velká řecká Alfagreek capital letter alpha
ααα\03B1CE B1malá řecká Alfagreek small letter alpha
&&&\002626etampersand
∧∧\2227E2 88 A7logical and = wedge
∠∠\2220E2 88 A0angle
'''\002727apostrofapostrophe = APL quote
ÅÅÅ\00C5C3 85latin capital letter A with ring above = latin capital letter A ring
ååå\00E5C3 A5latin small letter a with ring above = latin small letter a ring
≈≈\2248E2 89 88anglické téměř rovnoalmost equal to = asymptotic to
ÃÃÃ\00C3C3 83latin capital letter A with tilde
ããã\00E3C3 A3latin small letter a with tilde
ÄÄÄ\00C4C3 84latin capital letter A with diaeresis
äää\00E4C3 A4latin small letter a with diaeresis
„„\201EE2 80 9Elevé dolní uvozovkydouble low-9 quotation mark
ΒΒΒ\0392CE 92velká řecká Betagreek capital letter beta
βββ\03B2CE B2malá řecká Betagreek small letter beta
¦¦¦\00A6C2 A6přerušený proužekbroken bar = broken vertical bar
••\2022E2 80 A2puntíkbullet = black small circle
∩∩\2229E2 88 A9průnikintersection = cap
ÇÇÇ\00C7C3 87latin capital letter C with cedilla
ççç\00E7C3 A7latin small letter c with cedilla
¸¸¸\00B8C2 B8cedilla = spacing cedilla
¢¢¢\00A2C2 A2centcent sign
ˆˆˆ\02C6CB 86programátorská mocninamodifier letter circumflex accent
♣♣\2663E2 99 A3křížeblack club suit = shamrock
≅≅\2245E2 89 85approximately equal to
©©©\00A9C2 A9copyrightcopyright sign
↵↵\21B5E2 86 B5downwards arrow with corner leftwards = carriage return
∪∪\222AE2 88 AAunion = cup
¤¤¤\00A4C2 A4znak měnycurrency sign
††\2020E2 80 A0křížekdagger
‡‡\2021E2 80 A1dvojkřížekdouble dagger
↓↓\2193E2 86 93šipka dolůdownwards arrow
⇓⇓\21D3E2 87 93downwards double arrow
°°°\00B0C2 B0stupeňdegree sign
ΔΔΔ\0394CE 94velká řecká Deltagreek capital letter delta
δδδ\03B4CE B4malá řecká Deltagreek small letter delta
♦♦\2666E2 99 A6kárablack diamond suit
÷÷÷\00F7C3 B7dělenodivision sign
ÉÉÉ\00C9C3 89latin capital letter E with acute
ééé\00E9C3 A9latin small letter e with acute
ÊÊÊ\00CAC3 8Alatin capital letter E with circumflex
êêê\00EAC3 AAlatin small letter e with circumflex
ÈÈÈ\00C8C3 88latin capital letter E with grave
èèè\00E8C3 A8latin small letter e with grave
∅∅\2205E2 88 85empty set = null set
  \2003E2 80 83em space
  \2002E2 80 82en space
ΕΕΕ\0395CE 95velké řecké Epsilongreek capital letter epsilon
εεε\03B5CE B5malé řecké Epsilongreek small letter epsilon
≡≡\2261E2 89 A1identitaidentical to
ΗΗΗ\0397CE 97velká řecká Étagreek capital letter eta
ηηη\03B7CE B7malá řecká Étagreek small letter eta
ÐÐÐ\00D0C3 90latin capital letter ETH
ððð\00F0C3 B0latin small letter eth
ËËË\00CBC3 8Blatin capital letter E with diaeresis
ëëë\00EBC3 ABlatin small letter e with diaeresis
€€\20ACE2 82 ACeuroeuro sign
∃∃\2203E2 88 83there exists
ƒƒƒ\0192C6 92italské eflatin small letter f with hook = function = florin
∀∀\2200E2 88 80for all
½½½\00BDC2 BDpolovinavulgar fraction one half = fraction one half
¼¼¼\00BCC2 BCčtvrtinavulgar fraction one quarter = fraction one quarter
¾¾¾\00BEC2 BEtři čtvrtinyvulgar fraction three quarters = fraction three quarters
⁄⁄\2044E2 81 84šikmé lomítkofraction slash
ΓΓΓ\0393CE 93velká řecká Gammagreek capital letter gamma
γγγ\03B3CE B3malá řecká Gammagreek small letter gamma
≥≥\2265E2 89 A5větší nebo rovnogreater-than or equal to
>>>\003E3Evětšígreater-than sign
↔↔\2194E2 86 94pravo-levá šipkaleft right arrow
⇔⇔\21D4E2 87 94left right double arrow
♥♥\2665E2 99 A5srdceblack heart suit = valentine
……\2026E2 80 A6tři tečkyhorizontal ellipsis = three dot leader
ΧΧΧ\03A7CE A7velké řecké Chígreek capital letter chi
χχχ\03C7CF 87malé řecké Chígreek small letter chi
ÍÍÍ\00CDC3 8Dlatin capital letter I with acute
ííí\00EDC3 ADlatin small letter i with acute
ÎÎÎ\00CEC3 8Elatin capital letter I with circumflex
îîî\00EEC3 AElatin small letter i with circumflex
¡¡¡\00A1C2 A1obrácený vykřičníkinverted exclamation mark
ÌÌÌ\00CCC3 8Clatin capital letter I with grave
ììì\00ECC3 AClatin small letter i with grave
ℑℑ\2111E2 84 91black-letter capital I = imaginary part
∞∞\221EE2 88 9Enekonečnoinfinity
∫∫\222BE2 88 ABintegrálintegral
ΙΙΙ\0399CE 99velká řecká Iótagreek capital letter iota
ιιι\03B9CE B9malá řecká Iótagreek small letter iota
¿¿¿\00BFC2 BFobrácený otazníkinverted question mark = turned question mark
∈∈\2208E2 88 88je prvkemelement of
ÏÏÏ\00CFC3 8Flatin capital letter I with diaeresis
ïïï\00EFC3 AFlatin small letter i with diaeresis
ΚΚΚ\039ACE 9Avelká řecká Kappagreek capital letter kappa
κκκ\03BACE BAmalá řecká Kappagreek small letter kappa
ΛΛΛ\039BCE 9Bvelká řecká Lambdagreek capital letter lamda
λλλ\03BBCE BBmalá řecká Lambdagreek small letter lamda
⟨〈\2329E2 8C A9left-pointing angle bracket = bra
«««\00ABC2 ABfrancouzské uvozovkyleft-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet
←←\2190E2 86 90šipka vlevoleftwards arrow
⇐⇐\21D0E2 87 90leftwards double arrow
⌈⌈\2308E2 8C 88left ceiling = APL upstile
““\201CE2 80 9Clevé horní uvozovkyleft double quotation mark
≤≤\2264E2 89 A4menší nebo rovnoless-than or equal to
⌊⌊\230AE2 8C 8Aleft floor = APL downstile
∗∗\2217E2 88 97asterisk operator
◊◊\25CAE2 97 8Akosočtvereclozenge
‎‎\200EE2 80 8Ezleva do prava (typ.) left-to-right mark
‹‹\2039E2 80 B9single left-pointing angle quotation mark
‘‘\2018E2 80 98left single quotation mark
<&lt;&#60;\003C3Cmenšíless-than sign
¯&macr;&#175;\00AFC2 AFmacron = spacing macron = overline = APL overbar
&mdash;&#8212;\2014E2 80 94pomlčkaem dash
µ&micro;&#181;\00B5C2 B5mikromicro sign
·&middot;&#183;\00B7C2 B7středová tečkamiddle dot = Georgian comma = Greek middle dot
&minus;&#8722;\2212E2 88 92mínusminus sign
Μ&Mu;&#924;\039CCE 9Cvelké řecké Mígreek capital letter mu
μ&mu;&#956;\03BCCE BCmalé řecké Mígreek small letter mu
&nabla;&#8711;\2207E2 88 87nabla = backward difference
 &nbsp;&#160;\00A0C2 A0nedělitelná mezerano-break space = non-breaking space
&ndash;&#8211;\2013E2 80 93menší pomlčkaen dash
&ne;&#8800;\2260E2 89 A0nerovnostnot equal to
&ni;&#8715;\220BE2 88 8Bcontains as member
¬&not;&#172;\00ACC2 AClogické notnot sign = angled dash
&notin;&#8713;\2209E2 88 89není prvkemnot an element of
&nsub;&#8836;\2284E2 8A 84not a subset of
Ñ&Ntilde;&#209;\00D1C3 91latin capital letter N with tilde
ñ&ntilde;&#241;\00F1C3 B1latin small letter n with tilde
Ν&Nu;&#925;\039DCE 9Dvelké řecké Nýgreek capital letter nu
ν&nu;&#957;\03BDCE BDmalé řecké Nýgreek small letter nu
Ó&Oacute;&#211;\00D3C3 93latin capital letter O with acute
ó&oacute;&#243;\00F3C3 B3latin small letter o with acute
Ô&Ocirc;&#212;\00D4C3 94latin capital letter O with circumflex
ô&ocirc;&#244;\00F4C3 B4latin small letter o with circumflex
Œ&OElig;&#338;\0152C5 92latin capital ligature OE
œ&oelig;&#339;\0153C5 93latin small ligature oe
Ò&Ograve;&#210;\00D2C3 92latin capital letter O with grave
ò&ograve;&#242;\00F2C3 B2latin small letter o with grave
&oline;&#8254;\203EE2 80 BEnadtržítkooverline = spacing overscore
Ω&Omega;&#937;\03A9CE A9velké řecké Ómegagreek capital letter omega
ω&omega;&#969;\03C9CF 89malé řecké Ómegagreek small letter omega
Ο&Omicron;&#927;\039FCE 9Fvelké řecké Omicrongreek capital letter omicron
ο&omicron;&#959;\03BFCE BFmalé řecké Omicrongreek small letter omicron
&oplus;&#8853;\2295E2 8A 95circled plus = direct sum
&or;&#8744;\2228E2 88 A8logical or = vee
ª&ordf;&#170;\00AAC2 AAfeminine ordinal indicator
º&ordm;&#186;\00BAC2 BAmasculine ordinal indicator
Ø&Oslash;&#216;\00D8C3 98latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash
ø&oslash;&#248;\00F8C3 B8latin small letter o with stroke, = latin small letter o slash
Õ&Otilde;&#213;\00D5C3 95latin capital letter O with tilde
õ&otilde;&#245;\00F5C3 B5latin small letter o with tilde
&otimes;&#8855;\2297E2 8A 97circled times = vector product
Ö&Ouml;&#214;\00D6C3 96latin capital letter O with diaeresis
ö&ouml;&#246;\00F6C3 B6latin small letter o with diaeresis
&para;&#182;\00B6C2 B6znak odstavcepilcrow sign = paragraph sign
&part;&#8706;\2202E2 88 82parciální derivacepartial differential
&permil;&#8240;\2030E2 80 B0promileper mille sign
&perp;&#8869;\22A5E2 8A A5up tack = orthogonal to = perpendicular
Φ&Phi;&#934;\03A6CE A6velké řecké Fígreek capital letter phi
φ&phi;&#966;\03C6CF 86malé řecké Fígreek small letter phi
Π&Pi;&#928;\03A0CE A0velké řecké Pígreek capital letter pi
π&pi;&#960;\03C0CF 80malé řecké Pígreek small letter pi
ϖ&piv;&#982;\03D6CF 96greek pi symbol
±&plusmn;&#177;\00B1C2 B1plus mínusplus-minus sign = plus-or-minus sign
£&pound;&#163;\00A3C2 A3librapound sign
&prime;&#8242;\2032E2 80 B2minuta, stopaprime = minutes = feet
&Prime;&#8243;\2033E2 80 B3vteřina, palecdouble prime = seconds = inches
&prod;&#8719;\220FE2 88 8Fcelkový součinn-ary product = product sign
&prop;&#8733;\221DE2 88 9Dproportional to
Ψ&Psi;&#936;\03A8CE A8velké řecké Psígreek capital letter psi
ψ&psi;&#968;\03C8CF 88malé řecké Psígreek small letter psi
"&quot;&#34;\002222rovné uvozovky quotation mark
&radic;&#8730;\221AE2 88 9Aodmocninasquare root = radical sign
&rang;&#9002;\232AE2 8C AAright-pointing angle bracket = ket
»&raquo;&#187;\00BBC2 BBfrancouzské uvozovkyright-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet
&rarr;&#8594;\2192E2 86 92šipka dopravarightwards arrow
&rArr;&#8658;\21D2E2 87 92rightwards double arrow
&rceil;&#8969;\2309E2 8C 89right ceiling
&rdquo;&#8221;\201DE2 80 9Dhorní pravé uvozovkyright double quotation mark
&real;&#8476;\211CE2 84 9Cblack-letter capital R = real part symbol
®&reg;&#174;\00AEC2 AEregistrovaná značkaregistered sign = registered trade mark sign
&rfloor;&#8971;\230BE2 8C 8Bright floor
Ρ&Rho;&#929;\03A1CE A1velké řecké Rhógreek capital letter rho
ρ&rho;&#961;\03C1CF 81malé řecké Rhógreek small letter rho
&rlm;&#8207;\200FE2 80 8Fzprava doleva (typ.)right-to-left mark
&rsaquo;&#8250;\203AE2 80 BAsingle right-pointing angle quotation mark
&rsquo;&#8217;\2019E2 80 99right single quotation mark
&sbquo;&#8218;\201AE2 80 9Asingle low-9 quotation mark
Š&Scaron;&#352;\0160C5 A0latin capital letter S with caron
š&scaron;&#353;\0161C5 A1latin small letter s with caron
&sdot;&#8901;\22C5E2 8B 85dot operator
§&sect;&#167;\00A7C2 A7paragrafsection sign
­&shy;&#173;\00ADC2 ADrozdělovník = spojovníksoft hyphen = discretionary hyphen
Σ&Sigma;&#931;\03A3CE A3velká řecká Sigmagreek capital letter sigma
σ&sigma;&#963;\03C3CF 83malá řecká Sigmagreek small letter sigma
ς&sigmaf;&#962;\03C2CF 82greek small letter final sigma
&sim;&#8764;\223CE2 88 BCtilde operator = varies with = similar to
&spades;&#9824;\2660E2 99 A0pikyblack spade suit
&sub;&#8834;\2282E2 8A 82subset of
&sube;&#8838;\2286E2 8A 86subset of or equal to
&sum;&#8721;\2211E2 88 91celkový součetn-ary summation
&sup;&#8835;\2283E2 8A 83superset of
¹&sup1;&#185;\00B9C2 B9superscript one = superscript digit one
²&sup2;&#178;\00B2C2 B2na druhousuperscript two = superscript digit two = squared
³&sup3;&#179;\00B3C2 B3na třetísuperscript three = superscript digit three = cubed
&supe;&#8839;\2287E2 8A 87superset of or equal to
ß&szlig;&#223;\00DFC3 9Flatin small letter sharp s = ess-zed
Τ&Tau;&#932;\03A4CE A4velké řecké Taugreek capital letter tau
τ&tau;&#964;\03C4CF 84malé řecké Taugreek small letter tau
&there4;&#8756;\2234E2 88 B4therefore
Θ&Theta;&#920;\0398CE 98velká řecká Thétagreek capital letter theta
θ&theta;&#952;\03B8CE B8malá řecká Thétagreek small letter theta
ϑ&thetasym;&#977;\03D1CF 91greek theta symbol
&thinsp;&#8201;\2009E2 80 89thin space
Þ&THORN;&#222;\00DEC3 9Elatin capital letter THORN
þ&thorn;&#254;\00FEC3 BElatin small letter thorn
˜&tilde;&#732;\02DCCB 9Cvlnka, tildasmall tilde
×&times;&#215;\00D7C3 97krátmultiplication sign
&trade;&#8482;\2122E2 84 A2obchodní značkatrade mark sign
Ú&Uacute;&#218;\00DAC3 9Alatin capital letter U with acute
ú&uacute;&#250;\00FAC3 BAlatin small letter u with acute
&uarr;&#8593;\2191E2 86 91šipka nahoruupwards arrow
&uArr;&#8657;\21D1E2 87 91upwards double arrow
Û&Ucirc;&#219;\00DBC3 9Blatin capital letter U with circumflex
û&ucirc;&#251;\00FBC3 BBlatin small letter u with circumflex
Ù&Ugrave;&#217;\00D9C3 99latin capital letter U with grave
ù&ugrave;&#249;\00F9C3 B9latin small letter u with grave
¨&uml;&#168;\00A8C2 A8diaeresis = spacing diaeresis
ϒ&upsih;&#978;\03D2CF 92greek upsilon with hook symbol
Υ&Upsilon;&#933;\03A5CE A5velké řecké Ypsilongreek capital letter upsilon
υ&upsilon;&#965;\03C5CF 85malé řecké Ypsilongreek small letter upsilon
Ü&Uuml;&#220;\00DCC3 9Clatin capital letter U with diaeresis
ü&uuml;&#252;\00FCC3 BClatin small letter u with diaeresis
&weierp;&#8472;\2118E2 84 98script capital P = power set = Weierstrass p
Ξ&Xi;&#926;\039ECE 9Evelké řecké Ksígreek capital letter xi
ξ&xi;&#958;\03BECE BEmalé řecké Ksígreek small letter xi
Ý&Yacute;&#221;\00DDC3 9Dlatin capital letter Y with acute
ý&yacute;&#253;\00FDC3 BDlatin small letter y with acute
¥&yen;&#165;\00A5C2 A5yenyen sign = yuan sign
ÿ&yuml;&#255;\00FFC3 BFlatin small letter y with diaeresis
Ÿ&Yuml;&#376;\0178C5 B8latin capital letter Y with diaeresis
Ζ&Zeta;&#918;\0396CE 96velká řecká Zétagreek capital letter zeta
ζ&zeta;&#950;\03B6CE B6malá řecká Zétagreek small letter zeta
&zwj;&#8205;\200DE2 80 8Dbezrozměrné dělítkozero width joiner
&zwnj;&#8204;\200CE2 80 8Cbezrozměrné svislicezero width non-joiner

2. Nepojmenované entity - bloky po 16384 znacích (0-16383 16384-32767 32768-49151 49152-65535 65536-81919 81920-98303 98304-114687 114688-131071 131072-147455 147456-163839 163840-180223 180224-196607 znaků)

0-15
Hex: 0-F
 
16-31
Hex: 10-1F

32-47
Hex: 20-2F
!"#$%&'()*+,-./
48-63
Hex: 30-3F
0123456789:;<=>?
64-79
Hex: 40-4F
@ABCDEFGHIJKLMNO
80-95
Hex: 50-5F
PQRSTUVWXYZ[\]^_
96-111
Hex: 60-6F
`abcdefghijklmno
112-127
Hex: 70-7F
pqrstuvwxyz{|}~
128-143
Hex: 80-8F
ƒˆŠŒŽ
144-159
Hex: 90-9F
˜šœžŸ
160-175
Hex: A0-AF
 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯
176-191
Hex: B0-BF
°±²³´µ·¸¹º»¼½¾¿
192-207
Hex: C0-CF
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ
208-223
Hex: D0-DF
ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß
224-239
Hex: E0-EF
àáâãäåæçèéêëìíîï
240-255
Hex: F0-FF
ðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
256-271
Hex: 100-10F
ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎď
272-287
Hex: 110-11F
ĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğ
288-303
Hex: 120-12F
ĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮį
304-319
Hex: 130-13F
İıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿ
320-335
Hex: 140-14F
ŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏ
336-351
Hex: 150-15F
ŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞş
352-367
Hex: 160-16F
ŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮů
368-383
Hex: 170-17F
ŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſ
384-399
Hex: 180-18F
ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏ
400-415
Hex: 190-19F
ƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟ
416-431
Hex: 1A0-1AF
ƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯ
432-447
Hex: 1B0-1BF
ưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿ
448-463
Hex: 1C0-1CF
ǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏ
464-479
Hex: 1D0-1DF
ǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟ
480-495
Hex: 1E0-1EF
ǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯ
496-511
Hex: 1F0-1FF
ǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ
512-527
Hex: 200-20F
ȀȁȂȃȄȅȆȇȈȉȊȋȌȍȎȏ
528-543
Hex: 210-21F
ȐȑȒȓȔȕȖȗȘșȚțȜȝȞȟ
544-559
Hex: 220-22F
ȠȡȢȣȤȥȦȧȨȩȪȫȬȭȮȯ
560-575
Hex: 230-23F
ȰȱȲȳȴȵȶȷȸȹȺȻȼȽȾȿ
576-591
Hex: 240-24F
ɀɁɂɃɄɅɆɇɈɉɊɋɌɍɎɏ
592-607
Hex: 250-25F
ɐɑɒɓɔɕɖɗɘəɚɛɜɝɞɟ
608-623
Hex: 260-26F
ɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯ
624-639
Hex: 270-27F
ɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿ
640-655
Hex: 280-28F
ʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏ
656-671
Hex: 290-29F
ʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟ
672-687
Hex: 2A0-2AF
ʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯ
688-703
Hex: 2B0-2BF
ʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼʽʾʿ
704-719
Hex: 2C0-2CF
ˀˁ˂˃˄˅ˆˇˈˉˊˋˌˍˎˏ
720-735
Hex: 2D0-2DF
ːˑ˒˓˔˕˖˗˘˙˚˛˜˝˞˟
736-751
Hex: 2E0-2EF
ˠˡˢˣˤ˥˦˧˨˩˪˫ˬ˭ˮ˯
752-767
Hex: 2F0-2FF
˰˱˲˳˴˵˶˷˸˹˺˻˼˽˾˿
768-783
Hex: 300-30F
̀́̂̃̄̅̆̇̈̉̊̋̌̍̎̏
784-799
Hex: 310-31F
̛̖̗̘̙̜̝̞̟̐̑̒̓̔̕̚
800-815
Hex: 320-32F
̡̢̧̨̠̣̤̥̦̩̪̫̬̭̮̯
816-831
Hex: 330-33F
̴̵̶̷̸̰̱̲̳̹̺̻̼̽̾̿
832-847
Hex: 340-34F
͇͈͉͍͎̀́͂̓̈́͆͊͋͌ͅ͏
848-863
Hex: 350-35F
͓͔͕͖͙͚͐͑͒͗͛͘͜͟͝͞
864-879
Hex: 360-36F
ͣͤͥͦͧͨͩͪͫͬͭͮͯ͢͠͡
880-895
Hex: 370-37F
ͰͱͲͳʹ͵Ͷͷ͸͹ͺͻͼͽ;Ϳ
896-911
Hex: 380-38F
΀΁΂΃΄΅Ά·ΈΉΊ΋Ό΍ΎΏ
912-927
Hex: 390-39F
ΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟ
928-943
Hex: 3A0-3AF
ΠΡ΢ΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήί
944-959
Hex: 3B0-3BF
ΰαβγδεζηθικλμνξο
960-975
Hex: 3C0-3CF
πρςστυφχψωϊϋόύώϏ
976-991
Hex: 3D0-3DF
ϐϑϒϓϔϕϖϗϘϙϚϛϜϝϞϟ
992-1007
Hex: 3E0-3EF
ϠϡϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯ
1008-1023
Hex: 3F0-3FF
ϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ
1024-1039
Hex: 400-40F
ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏ
1040-1055
Hex: 410-41F
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП
1056-1071
Hex: 420-42F
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1072-1087
Hex: 430-43F
абвгдежзийклмноп
1088-1103
Hex: 440-44F
рстуфхцчшщъыьэюя
1104-1119
Hex: 450-45F
ѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџ
1120-1135
Hex: 460-46F
ѠѡѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѮѯ
1136-1151
Hex: 470-47F
ѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹѺѻѼѽѾѿ
1152-1167
Hex: 480-48F
Ҁҁ҂҃҄҅҆҇҈҉ҊҋҌҍҎҏ
1168-1183
Hex: 490-49F
ҐґҒғҔҕҖҗҘҙҚқҜҝҞҟ
1184-1199
Hex: 4A0-4AF
ҠҡҢңҤҥҦҧҨҩҪҫҬҭҮү
1200-1215
Hex: 4B0-4BF
ҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿ
1216-1231
Hex: 4C0-4CF
ӀӁӂӃӄӅӆӇӈӉӊӋӌӍӎӏ
1232-1247
Hex: 4D0-4DF
ӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟ
1248-1263
Hex: 4E0-4EF
ӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯ
1264-1279
Hex: 4F0-4FF
ӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӺӻӼӽӾӿ
1280-1295
Hex: 500-50F
ԀԁԂԃԄԅԆԇԈԉԊԋԌԍԎԏ
1296-1311
Hex: 510-51F
ԐԑԒԓԔԕԖԗԘԙԚԛԜԝԞԟ
1312-1327
Hex: 520-52F
ԠԡԢԣԤԥԦԧԨԩԪԫԬԭԮԯ
1328-1343
Hex: 530-53F
԰ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿ
1344-1359
Hex: 540-54F
ՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏ
1360-1375
Hex: 550-55F
ՐՑՒՓՔՕՖ՗՘ՙ՚՛՜՝՞՟
1376-1391
Hex: 560-56F
ՠաբգդեզէըթժիլխծկ
1392-1407
Hex: 570-57F
հձղճմյնշոչպջռսվտ
1408-1423
Hex: 580-58F
րցւփքօֆևֈ։֊֋֌֍֎֏
1424-1439
Hex: 590-59F
֐֑֖֛֚֒֓֔֕֗֘֙֜֝֞֟
1440-1455
Hex: 5A0-5AF
֢֣֤֥֦֧֪֭֮֠֡֨֩֫֬֯
1456-1471
Hex: 5B0-5BF
ְֱֲֳִֵֶַָֹֺֻּֽ־ֿ
1472-1487
Hex: 5C0-5CF
׀ׁׂ׃ׅׄ׆ׇ׈׉׊׋׌׍׎׏
1488-1503
Hex: 5D0-5DF
אבגדהוזחטיךכלםמן
1504-1519
Hex: 5E0-5EF
נסעףפץצקרשת׫׬׭׮ׯ
1520-1535
Hex: 5F0-5FF
װױײ׳״׵׶׷׸׹׺׻׼׽׾׿
1536-1551
Hex: 600-60F
؀؁؂؃؄؅؆؇؈؉؊؋،؍؎؏
1552-1567
Hex: 610-61F
ؘؙؚؐؑؒؓؔؕؖؗ؛؜؝؞؟
1568-1583
Hex: 620-62F
ؠءآأؤإئابةتثجحخد
1584-1599
Hex: 630-63F
ذرزسشصضطظعغػؼؽؾؿ
1600-1615
Hex: 640-64F
ـفقكلمنهوىيًٌٍَُ
1616-1631
Hex: 650-65F
ِّْٕٖٜٟٓٔٗ٘ٙٚٛٝٞ
1632-1647
Hex: 660-66F
٠١٢٣٤٥٦٧٨٩٪٫٬٭ٮٯ
1648-1663
Hex: 670-67F
ٰٱٲٳٴٵٶٷٸٹٺٻټٽپٿ
1664-1679
Hex: 680-68F
ڀځڂڃڄڅچڇڈډڊڋڌڍڎڏ
1680-1695
Hex: 690-69F
ڐڑڒړڔڕږڗژڙښڛڜڝڞڟ
1696-1711
Hex: 6A0-6AF
ڠڡڢڣڤڥڦڧڨکڪګڬڭڮگ
1712-1727
Hex: 6B0-6BF
ڰڱڲڳڴڵڶڷڸڹںڻڼڽھڿ
1728-1743
Hex: 6C0-6CF
ۀہۂۃۄۅۆۇۈۉۊۋیۍێۏ
1744-1759
Hex: 6D0-6DF
ېۑےۓ۔ەۖۗۘۙۚۛۜ۝۞۟
1760-1775
Hex: 6E0-6EF
ۣ۠ۡۢۤۥۦۧۨ۩۪ۭ۫۬ۮۯ
1776-1791
Hex: 6F0-6FF
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹ۺۻۼ۽۾ۿ
1792-1807
Hex: 700-70F
܀܁܂܃܄܅܆܇܈܉܊܋܌܍܎܏
1808-1823
Hex: 710-71F
ܐܑܒܓܔܕܖܗܘܙܚܛܜܝܞܟ
1824-1839
Hex: 720-72F
ܠܡܢܣܤܥܦܧܨܩܪܫܬܭܮܯ
1840-1855
Hex: 730-73F
ܱܴܷܸܹܻܼܾܰܲܳܵܶܺܽܿ
1856-1871
Hex: 740-74F
݂݄݆݈݀݁݃݅݇݉݊݋݌ݍݎݏ
1872-1887
Hex: 750-75F
ݐݑݒݓݔݕݖݗݘݙݚݛݜݝݞݟ
1888-1903
Hex: 760-76F
ݠݡݢݣݤݥݦݧݨݩݪݫݬݭݮݯ
1904-1919
Hex: 770-77F
ݰݱݲݳݴݵݶݷݸݹݺݻݼݽݾݿ
1920-1935
Hex: 780-78F
ހށނރބޅކއވމފދތލގޏ
1936-1951
Hex: 790-79F
ސޑޒޓޔޕޖޗޘޙޚޛޜޝޞޟ
1952-1967
Hex: 7A0-7AF
ޠޡޢޣޤޥަާިީުޫެޭޮޯ
1968-1983
Hex: 7B0-7BF
ްޱ޲޳޴޵޶޷޸޹޺޻޼޽޾޿
1984-1999
Hex: 7C0-7CF
߀߁߂߃߄߅߆߇߈߉ߊߋߌߍߎߏ
2000-2015
Hex: 7D0-7DF
ߐߑߒߓߔߕߖߗߘߙߚߛߜߝߞߟ
2016-2031
Hex: 7E0-7EF
ߠߡߢߣߤߥߦߧߨߩߪ߫߬߭߮߯
2032-2047
Hex: 7F0-7FF
߲߰߱߳ߴߵ߶߷߸߹ߺ߻߼߽߾߿
2048-2063
Hex: 800-80F
2064-2079
Hex: 810-81F
2080-2095
Hex: 820-82F
2096-2111
Hex: 830-83F
2112-2127
Hex: 840-84F
2128-2143
Hex: 850-85F
2144-2159
Hex: 860-86F
2160-2175
Hex: 870-87F
2176-2191
Hex: 880-88F
2192-2207
Hex: 890-89F
2208-2223
Hex: 8A0-8AF
2224-2239
Hex: 8B0-8BF
2240-2255
Hex: 8C0-8CF
2256-2271
Hex: 8D0-8DF
2272-2287
Hex: 8E0-8EF
2288-2303
Hex: 8F0-8FF
2304-2319
Hex: 900-90F
2320-2335
Hex: 910-91F
2336-2351
Hex: 920-92F
2352-2367
Hex: 930-93F
ि
2368-2383
Hex: 940-94F
2384-2399
Hex: 950-95F
2400-2415
Hex: 960-96F
2416-2431
Hex: 970-97F
ॿ
2432-2447
Hex: 980-98F
2448-2463
Hex: 990-99F
2464-2479
Hex: 9A0-9AF
2480-2495
Hex: 9B0-9BF
ি
2496-2511
Hex: 9C0-9CF
2512-2527
Hex: 9D0-9DF
2528-2543
Hex: 9E0-9EF
2544-2559
Hex: 9F0-9FF
৿
2560-2575
Hex: A00-A0F
2576-2591
Hex: A10-A1F
2592-2607
Hex: A20-A2F
2608-2623
Hex: A30-A3F
ਿ
2624-2639
Hex: A40-A4F
2640-2655
Hex: A50-A5F
2656-2671
Hex: A60-A6F
2672-2687
Hex: A70-A7F
੿
2688-2703
Hex: A80-A8F
2704-2719
Hex: A90-A9F
2720-2735
Hex: AA0-AAF
2736-2751
Hex: AB0-ABF
િ
2752-2767
Hex: AC0-ACF
2768-2783
Hex: AD0-ADF
2784-2799
Hex: AE0-AEF
2800-2815
Hex: AF0-AFF
૿
2816-2831
Hex: B00-B0F
2832-2847
Hex: B10-B1F
2848-2863
Hex: B20-B2F
2864-2879
Hex: B30-B3F
ି
2880-2895
Hex: B40-B4F
2896-2911
Hex: B50-B5F
2912-2927
Hex: B60-B6F
2928-2943
Hex: B70-B7F
୿
2944-2959
Hex: B80-B8F
2960-2975
Hex: B90-B9F
2976-2991
Hex: BA0-BAF
2992-3007
Hex: BB0-BBF
ி
3008-3023
Hex: BC0-BCF
3024-3039
Hex: BD0-BDF
3040-3055
Hex: BE0-BEF
3056-3071
Hex: BF0-BFF
௿
3072-3087
Hex: C00-C0F
3088-3103
Hex: C10-C1F
3104-3119
Hex: C20-C2F
3120-3135
Hex: C30-C3F
ి
3136-3151
Hex: C40-C4F
3152-3167
Hex: C50-C5F
3168-3183
Hex: C60-C6F
3184-3199
Hex: C70-C7F
౿
3200-3215
Hex: C80-C8F
3216-3231
Hex: C90-C9F
3232-3247
Hex: CA0-CAF
3248-3263
Hex: CB0-CBF
ಿ
3264-3279
Hex: CC0-CCF
3280-3295
Hex: CD0-CDF
3296-3311
Hex: CE0-CEF
3312-3327
Hex: CF0-CFF
೿
3328-3343
Hex: D00-D0F
3344-3359
Hex: D10-D1F
3360-3375
Hex: D20-D2F
3376-3391
Hex: D30-D3F
ി
3392-3407
Hex: D40-D4F
3408-3423
Hex: D50-D5F
3424-3439
Hex: D60-D6F
3440-3455
Hex: D70-D7F
ൿ
3456-3471
Hex: D80-D8F
3472-3487
Hex: D90-D9F
3488-3503
Hex: DA0-DAF
3504-3519
Hex: DB0-DBF
඿
3520-3535
Hex: DC0-DCF
3536-3551
Hex: DD0-DDF
3552-3567
Hex: DE0-DEF
3568-3583
Hex: DF0-DFF
෿
3584-3599
Hex: E00-E0F
3600-3615
Hex: E10-E1F
3616-3631
Hex: E20-E2F
3632-3647
Hex: E30-E3F
฿
3648-3663
Hex: E40-E4F
3664-3679
Hex: E50-E5F
3680-3695
Hex: E60-E6F
3696-3711
Hex: E70-E7F
๿
3712-3727
Hex: E80-E8F
3728-3743
Hex: E90-E9F
3744-3759
Hex: EA0-EAF
3760-3775
Hex: EB0-EBF
຿
3776-3791
Hex: EC0-ECF
3792-3807
Hex: ED0-EDF
3808-3823
Hex: EE0-EEF
3824-3839
Hex: EF0-EFF
໿
3840-3855
Hex: F00-F0F
3856-3871
Hex: F10-F1F
3872-3887
Hex: F20-F2F
3888-3903
Hex: F30-F3F
༿
3904-3919
Hex: F40-F4F
3920-3935
Hex: F50-F5F
3936-3951
Hex: F60-F6F
3952-3967
Hex: F70-F7F
ཿ
3968-3983
Hex: F80-F8F
3984-3999
Hex: F90-F9F
4000-4015
Hex: FA0-FAF
4016-4031
Hex: FB0-FBF
྿
4032-4047
Hex: FC0-FCF
4048-4063
Hex: FD0-FDF
4064-4079
Hex: FE0-FEF
4080-4095
Hex: FF0-FFF
࿿
4096-4111
Hex: 1000-100F
က
4112-4127
Hex: 1010-101F
4128-4143
Hex: 1020-102F
4144-4159
Hex: 1030-103F
4160-4175
Hex: 1040-104F
4176-4191
Hex: 1050-105F
4192-4207
Hex: 1060-106F
4208-4223
Hex: 1070-107F
4224-4239
Hex: 1080-108F
4240-4255
Hex: 1090-109F
4256-4271
Hex: 10A0-10AF
4272-4287
Hex: 10B0-10BF
4288-4303
Hex: 10C0-10CF
4304-4319
Hex: 10D0-10DF
4320-4335
Hex: 10E0-10EF
4336-4351
Hex: 10F0-10FF
4352-4367
Hex: 1100-110F
4368-4383
Hex: 1110-111F
4384-4399
Hex: 1120-112F
4400-4415
Hex: 1130-113F
4416-4431
Hex: 1140-114F
4432-4447
Hex: 1150-115F
4448-4463
Hex: 1160-116F
4464-4479
Hex: 1170-117F
4480-4495
Hex: 1180-118F
4496-4511
Hex: 1190-119F
4512-4527
Hex: 11A0-11AF
4528-4543
Hex: 11B0-11BF
4544-4559
Hex: 11C0-11CF
4560-4575
Hex: 11D0-11DF
4576-4591
Hex: 11E0-11EF
4592-4607
Hex: 11F0-11FF
4608-4623
Hex: 1200-120F
4624-4639
Hex: 1210-121F
4640-4655
Hex: 1220-122F
4656-4671
Hex: 1230-123F
4672-4687
Hex: 1240-124F
4688-4703
Hex: 1250-125F
4704-4719
Hex: 1260-126F
4720-4735
Hex: 1270-127F
4736-4751
Hex: 1280-128F
4752-4767
Hex: 1290-129F
4768-4783
Hex: 12A0-12AF
4784-4799
Hex: 12B0-12BF
4800-4815
Hex: 12C0-12CF
4816-4831
Hex: 12D0-12DF
4832-4847
Hex: 12E0-12EF
4848-4863
Hex: 12F0-12FF
4864-4879
Hex: 1300-130F
4880-4895
Hex: 1310-131F
4896-4911
Hex: 1320-132F
4912-4927
Hex: 1330-133F
4928-4943
Hex: 1340-134F
4944-4959
Hex: 1350-135F
4960-4975
Hex: 1360-136F
4976-4991
Hex: 1370-137F
4992-5007
Hex: 1380-138F
5008-5023
Hex: 1390-139F
5024-5039
Hex: 13A0-13AF
5040-5055
Hex: 13B0-13BF
5056-5071
Hex: 13C0-13CF
5072-5087
Hex: 13D0-13DF
5088-5103
Hex: 13E0-13EF
5104-5119
Hex: 13F0-13FF
5120-5135
Hex: 1400-140F
5136-5151
Hex: 1410-141F
5152-5167
Hex: 1420-142F
5168-5183
Hex: 1430-143F
5184-5199
Hex: 1440-144F
5200-5215
Hex: 1450-145F
5216-5231
Hex: 1460-146F
5232-5247
Hex: 1470-147F
5248-5263
Hex: 1480-148F
5264-5279
Hex: 1490-149F
5280-5295
Hex: 14A0-14AF
5296-5311
Hex: 14B0-14BF
5312-5327
Hex: 14C0-14CF
5328-5343
Hex: 14D0-14DF
5344-5359
Hex: 14E0-14EF
5360-5375
Hex: 14F0-14FF
5376-5391
Hex: 1500-150F
5392-5407
Hex: 1510-151F
5408-5423
Hex: 1520-152F
5424-5439
Hex: 1530-153F
5440-5455
Hex: 1540-154F
5456-5471
Hex: 1550-155F
5472-5487
Hex: 1560-156F
5488-5503
Hex: 1570-157F
5504-5519
Hex: 1580-158F
5520-5535
Hex: 1590-159F
5536-5551
Hex: 15A0-15AF
5552-5567
Hex: 15B0-15BF
5568-5583
Hex: 15C0-15CF
5584-5599
Hex: 15D0-15DF
5600-5615
Hex: 15E0-15EF
5616-5631
Hex: 15F0-15FF
5632-5647
Hex: 1600-160F
5648-5663
Hex: 1610-161F
5664-5679
Hex: 1620-162F
5680-5695
Hex: 1630-163F
5696-5711
Hex: 1640-164F
5712-5727
Hex: 1650-165F
5728-5743
Hex: 1660-166F
5744-5759
Hex: 1670-167F
5760-5775
Hex: 1680-168F
5776-5791
Hex: 1690-169F
5792-5807
Hex: 16A0-16AF
5808-5823
Hex: 16B0-16BF
5824-5839
Hex: 16C0-16CF
5840-5855
Hex: 16D0-16DF
5856-5871
Hex: 16E0-16EF
5872-5887
Hex: 16F0-16FF
5888-5903
Hex: 1700-170F
5904-5919
Hex: 1710-171F
5920-5935
Hex: 1720-172F
5936-5951
Hex: 1730-173F
5952-5967
Hex: 1740-174F
5968-5983
Hex: 1750-175F
5984-5999
Hex: 1760-176F
6000-6015
Hex: 1770-177F
6016-6031
Hex: 1780-178F
6032-6047
Hex: 1790-179F
6048-6063
Hex: 17A0-17AF
6064-6079
Hex: 17B0-17BF
6080-6095
Hex: 17C0-17CF
6096-6111
Hex: 17D0-17DF
6112-6127
Hex: 17E0-17EF
6128-6143
Hex: 17F0-17FF
6144-6159
Hex: 1800-180F
6160-6175
Hex: 1810-181F
6176-6191
Hex: 1820-182F
6192-6207
Hex: 1830-183F
6208-6223
Hex: 1840-184F
6224-6239
Hex: 1850-185F
6240-6255
Hex: 1860-186F
6256-6271
Hex: 1870-187F
6272-6287
Hex: 1880-188F
6288-6303
Hex: 1890-189F
6304-6319
Hex: 18A0-18AF
6320-6335
Hex: 18B0-18BF
6336-6351
Hex: 18C0-18CF
6352-6367
Hex: 18D0-18DF
6368-6383
Hex: 18E0-18EF
6384-6399
Hex: 18F0-18FF
6400-6415
Hex: 1900-190F
6416-6431
Hex: 1910-191F
6432-6447
Hex: 1920-192F
6448-6463
Hex: 1930-193F
᤿
6464-6479
Hex: 1940-194F
6480-6495
Hex: 1950-195F
6496-6511
Hex: 1960-196F
6512-6527
Hex: 1970-197F
᥿
6528-6543
Hex: 1980-198F
6544-6559
Hex: 1990-199F
6560-6575
Hex: 19A0-19AF
6576-6591
Hex: 19B0-19BF
ᦿ
6592-6607
Hex: 19C0-19CF
6608-6623
Hex: 19D0-19DF
6624-6639
Hex: 19E0-19EF
6640-6655
Hex: 19F0-19FF
᧿
6656-6671
Hex: 1A00-1A0F
6672-6687
Hex: 1A10-1A1F
6688-6703
Hex: 1A20-1A2F
6704-6719
Hex: 1A30-1A3F
ᨿ
6720-6735
Hex: 1A40-1A4F
6736-6751
Hex: 1A50-1A5F
6752-6767
Hex: 1A60-1A6F
6768-6783
Hex: 1A70-1A7F
᩿
6784-6799
Hex: 1A80-1A8F
6800-6815
Hex: 1A90-1A9F
6816-6831
Hex: 1AA0-1AAF
6832-6847
Hex: 1AB0-1ABF
ᪿ
6848-6863
Hex: 1AC0-1ACF
6864-6879
Hex: 1AD0-1ADF
6880-6895
Hex: 1AE0-1AEF
6896-6911
Hex: 1AF0-1AFF
᫿
6912-6927
Hex: 1B00-1B0F
6928-6943
Hex: 1B10-1B1F
6944-6959
Hex: 1B20-1B2F
6960-6975
Hex: 1B30-1B3F
ᬿ
6976-6991
Hex: 1B40-1B4F
6992-7007
Hex: 1B50-1B5F
7008-7023
Hex: 1B60-1B6F
7024-7039
Hex: 1B70-1B7F
᭿
7040-7055
Hex: 1B80-1B8F
7056-7071
Hex: 1B90-1B9F
7072-7087
Hex: 1BA0-1BAF
7088-7103
Hex: 1BB0-1BBF
ᮿ
7104-7119
Hex: 1BC0-1BCF
7120-7135
Hex: 1BD0-1BDF
7136-7151
Hex: 1BE0-1BEF
7152-7167
Hex: 1BF0-1BFF
᯿
7168-7183
Hex: 1C00-1C0F
7184-7199
Hex: 1C10-1C1F
7200-7215
Hex: 1C20-1C2F
7216-7231
Hex: 1C30-1C3F
᰿
7232-7247
Hex: 1C40-1C4F
7248-7263
Hex: 1C50-1C5F
7264-7279
Hex: 1C60-1C6F
7280-7295
Hex: 1C70-1C7F
᱿
7296-7311
Hex: 1C80-1C8F
7312-7327
Hex: 1C90-1C9F
7328-7343
Hex: 1CA0-1CAF
7344-7359
Hex: 1CB0-1CBF
Ჿ
7360-7375
Hex: 1CC0-1CCF
7376-7391
Hex: 1CD0-1CDF
7392-7407
Hex: 1CE0-1CEF
7408-7423
Hex: 1CF0-1CFF
᳿
7424-7439
Hex: 1D00-1D0F
7440-7455
Hex: 1D10-1D1F
7456-7471
Hex: 1D20-1D2F
7472-7487
Hex: 1D30-1D3F
ᴿ
7488-7503
Hex: 1D40-1D4F
7504-7519
Hex: 1D50-1D5F
7520-7535
Hex: 1D60-1D6F
7536-7551
Hex: 1D70-1D7F
ᵿ
7552-7567
Hex: 1D80-1D8F
7568-7583
Hex: 1D90-1D9F
7584-7599
Hex: 1DA0-1DAF
7600-7615
Hex: 1DB0-1DBF
ᶿ
7616-7631
Hex: 1DC0-1DCF
7632-7647
Hex: 1DD0-1DDF
7648-7663
Hex: 1DE0-1DEF
7664-7679
Hex: 1DF0-1DFF
᷿
7680-7695
Hex: 1E00-1E0F
7696-7711
Hex: 1E10-1E1F
7712-7727
Hex: 1E20-1E2F
7728-7743
Hex: 1E30-1E3F
ḿ
7744-7759
Hex: 1E40-1E4F
7760-7775
Hex: 1E50-1E5F
7776-7791
Hex: 1E60-1E6F
7792-7807
Hex: 1E70-1E7F
ṿ
7808-7823
Hex: 1E80-1E8F
7824-7839
Hex: 1E90-1E9F
7840-7855
Hex: 1EA0-1EAF
7856-7871
Hex: 1EB0-1EBF
ế
7872-7887
Hex: 1EC0-1ECF
7888-7903
Hex: 1ED0-1EDF
7904-7919
Hex: 1EE0-1EEF
7920-7935
Hex: 1EF0-1EFF
ỿ
7936-7951
Hex: 1F00-1F0F
7952-7967
Hex: 1F10-1F1F
7968-7983
Hex: 1F20-1F2F
7984-7999
Hex: 1F30-1F3F
Ἷ
8000-8015
Hex: 1F40-1F4F
8016-8031
Hex: 1F50-1F5F
8032-8047
Hex: 1F60-1F6F
8048-8063
Hex: 1F70-1F7F
὿
8064-8079
Hex: 1F80-1F8F
8080-8095
Hex: 1F90-1F9F
8096-8111
Hex: 1FA0-1FAF
8112-8127
Hex: 1FB0-1FBF
᾿
8128-8143
Hex: 1FC0-1FCF
8144-8159
Hex: 1FD0-1FDF
8160-8175
Hex: 1FE0-1FEF
8176-8191
Hex: 1FF0-1FFF
῿
8192-8207
Hex: 2000-200F
 
8208-8223
Hex: 2010-201F
8224-8239
Hex: 2020-202F
8240-8255
Hex: 2030-203F
8256-8271
Hex: 2040-204F
8272-8287
Hex: 2050-205F
8288-8303
Hex: 2060-206F
8304-8319
Hex: 2070-207F
8320-8335
Hex: 2080-208F
8336-8351
Hex: 2090-209F
8352-8367
Hex: 20A0-20AF
8368-8383
Hex: 20B0-20BF
8384-8399
Hex: 20C0-20CF
8400-8415
Hex: 20D0-20DF
8416-8431
Hex: 20E0-20EF
8432-8447
Hex: 20F0-20FF
8448-8463
Hex: 2100-210F
8464-8479
Hex: 2110-211F
8480-8495
Hex: 2120-212F
8496-8511
Hex: 2130-213F
8512-8527
Hex: 2140-214F
8528-8543
Hex: 2150-215F
8544-8559
Hex: 2160-216F
8560-8575
Hex: 2170-217F
8576-8591
Hex: 2180-218F
8592-8607
Hex: 2190-219F
8608-8623
Hex: 21A0-21AF
8624-8639
Hex: 21B0-21BF
8640-8655
Hex: 21C0-21CF
8656-8671
Hex: 21D0-21DF
8672-8687
Hex: 21E0-21EF
8688-8703
Hex: 21F0-21FF
8704-8719
Hex: 2200-220F
8720-8735
Hex: 2210-221F
8736-8751
Hex: 2220-222F
8752-8767
Hex: 2230-223F
8768-8783
Hex: 2240-224F
8784-8799
Hex: 2250-225F
8800-8815
Hex: 2260-226F
8816-8831
Hex: 2270-227F
8832-8847
Hex: 2280-228F
8848-8863
Hex: 2290-229F
8864-8879
Hex: 22A0-22AF
8880-8895
Hex: 22B0-22BF
8896-8911
Hex: 22C0-22CF
8912-8927
Hex: 22D0-22DF
8928-8943
Hex: 22E0-22EF
8944-8959
Hex: 22F0-22FF
8960-8975
Hex: 2300-230F
8976-8991
Hex: 2310-231F
8992-9007
Hex: 2320-232F
9008-9023
Hex: 2330-233F
9024-9039
Hex: 2340-234F
9040-9055
Hex: 2350-235F
9056-9071
Hex: 2360-236F
9072-9087
Hex: 2370-237F
9088-9103
Hex: 2380-238F
9104-9119
Hex: 2390-239F
9120-9135
Hex: 23A0-23AF
9136-9151
Hex: 23B0-23BF
9152-9167
Hex: 23C0-23CF
9168-9183
Hex: 23D0-23DF
9184-9199
Hex: 23E0-23EF
9200-9215
Hex: 23F0-23FF
9216-9231
Hex: 2400-240F
9232-9247
Hex: 2410-241F